Skonstruuj
swoją karierę

Zapraszamy do Akademii
Konstruowania Kariery
!

SzkoleniA doradców zawodowych

Nasze szkolenia adresowane są do doradców zawodowych oraz specjalistów chcących zgłębić tajniki poradnictwa kariery

SZKOLENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Poziom A - „Inspiracje poradnicze”

SZKOLENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Poziom B - „Konstruowanie kariery”

SZKOLENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Poziom C - Usługi rozwojowe

O Akademii

Oferta dla doradców i specjalistów, którzy chcą poznać światowe trendy w całożyciowym poradnictwie kariery (nowe nurty, metody i narzędzia pracy z osobami radzącymi się).

W ramach AKK proponujemy moduły szkoleniowe na poziomie A i B. Poziom A wprowadza doradców w metody i narzędzia poradnictwa konstruktywistycznego. Na poziomie B oferujemy możliwość pogłębienia kompetencji w wybranym przez doradców kierunku. Poziom C to dodatkowe wsparcie rozwojowe dla wszystkich uczestników szkoleń.

Doradcy mają możliwość skonstruować swoją INDYWIDUALNĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU, wybierając optymalne dla siebie moduły i terminy szkoleń. Dodatkowym wsparciem z naszej strony jest oferta superwizji w modelu refleksji opartej na rozwiązaniach. 

Zapraszamy do obejrzenia naszego webinarium, w trakcie którego 4 trenerki zaprezentowały 4 wyjątkowe narzędzia dla doradców 🙂

Działając od 2009 roku zrealizowaliśmy ponad 50 projektów międzysektorowych w dziedzinie integracji społecznej, edukacji i rozwoju zawodowego. Były to projekty skierowane dla młodzieży, osób 50+, osób z  niepełnosprawnościami  i ich opiekunów, a także innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych społecznie.

o nas

Anna Górka

Doradczyni kariery, Trenerka, Coach

Anna Górka

Doradczyni kariery, Trenerka, Coach
WIĘCEJ

Agata Włodarczyk

Doradczyni kariery, Trenerka, Coach

Agata Włodarczyk

Doradczyni kariery, Trenerka, Coach
WIĘCEJ

Barbara Górka

Doradczyni kariery, Trenerka, Superwizorka

Barbara Górka

Doradczyni kariery, Trenerka, Superwizorka
WIĘCEJ

Marta Cygan

Doradczyni kariery, Trenerka, Coach

Marta Cygan

Doradczyni kariery, Trenerka, Coach
WIĘCEJ

Zobacz co piszą o nas

Kontakt

szkolenia doradców zawodowych

Bądź na bieżąco!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas na adres e-mail: poradnictwo@fundacjaimago.pl lub wypełnij poniższy formularz, a my odpowiemy na wszystkie pytania!

© Fundacja Imago – Poradnictwo Konstruktywistyczne

To szkolenie będzie niebawem dostępne

Zostaw nam swoje dane i zaznacz które szkolenia Cię interesują,
a poinformujemy Cię gdy będzie już aktywne

Akademia Konstruowania Kariery (AKK)

W naszych działaniach w obszarze całożyciowego poradnictwa kariery inspirujemy się nurtem konstruktywistycznym.

Czym jest poradnictwo konstruktywistyczne?

Refleksyjnie analizuje nie tylko sferę umiejętności czy kompetencji osób radzących się, ale też ich wartości, postawy, sposoby radzenia sobie ze zmianami, strategie adaptacyjne, role życiowe, sieci wsparcia itp.

To kluczowe elementy budowania procesu poradniczego, autorskiego tworzenia życia oraz kreowania swoich osobistych znaczeń i tożsamości przez osobę radzącą się.

W procesach poradnictwa wykorzystujemy strategię zaangażowania radzących się w konstruowanie ich własnych karier/życia. 

„Poradnictwo konstruktywistyczne oznacza towarzyszenie na życiowej ścieżce. Proponuje odejście od tradycyjnego, pozytywistycznego i redukcjonistycznego rozumienia kariery (w zamian proponuje podejście holistyczne, uwzględniające obszary pozazawodowe, w tym społeczne i osobiste oraz interakcje między różnymi dziedzinami życia)”. Prof. Vance Peavy – jeden ze współczesnych autorów poradnictwa konstruktywistycznego.

Dlaczego rozwój poradnictwa kariery jest dla nas ważny?

Na świecie nastąpiła koncentracja na holistycznym podejściu do osoby radzącej się. Kontekst merytoryczny ww. zmian to korzystanie z dorobku ekspertów, wywodzących się często z podejścia konstruktywistycznego w poradnictwie, jak m.in. M. Savickas, V. Peavy, J. Krumboltz.

Kim jest doradca kariery?

  • to profesjonalista, przygotowany do prowadzenia samodzielnego procesu poradnictwa indywidualnego i grupowego,
  • rozpoznaje potrzeby osoby radzącej się i wraz z nią opracowuje plan działania,
  • wspiera wdrażanie wspólnie ustalonych działań,
  • jest gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego,
  • kieruje się zasadami etyki zawodowej.Wszystkich zainteresowanych konstruowaniem kariery zapraszamy do skorzystania z konsultacji – prześlij wiadomość w formularzu.

Kim jest doradca kariery?

  • to profesjonalista, przygotowany do prowadzenia samodzielnego procesu poradnictwa indywidualnego i grupowego,
  • rozpoznaje potrzeby osoby radzącej się i wraz z nią opracowuje plan działania,
  • wspiera wdrażanie wspólnie ustalonych działań,
  • jest gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego,
  • kieruje się zasadami etyki zawodowej.Wszystkich zainteresowanych konstruowaniem kariery zapraszamy do skorzystania z konsultacji – prześlij wiadomość w formularzu.

O Fundacji Imago

Jesteśmy badawczą organizacją projektową, której przestrzenią działań są potrzeby mieszkańców lokalnych społeczności i cele rozwoju społecznego. Realizowane przez nas inicjatywy muszą nosić pierwiastek oryginalności i kreowania zmian. 

Główne obszary działalności Fundacji:

W ramach w/w obszarów realizujemy takie działania jak m.in.

Od 2009 roku zrealizowaliśmy ponad 50 projektów międzysektorowych w dziedzinie integracji społecznej, edukacji i rozwoju zawodowego, skierowanych dla młodzieży, osób 50+, osób z  niepełnosprawnościami  i ich opiekunów, a także innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych społecznie (ponad 1000 uczestników działań aktywizacyjnych).

Od wielu lat rozwijamy działania w ramach współpracy międzynarodowej, w tym:

dr Anna Ewa Górka

Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej. W ramach Pracowni Psychologicznej Interakcje realizuje szkolenia, warsztaty i treningi rozwojowe. Absolwentka studiów z zakresu psychologii, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Prowadzi badania społeczne, etnograficzne badania terenowe i zajęcia dydaktyczne (np. trening kompetencji międzykulturowych, trening antystresowy, arteterapia). Łączy teorię  z praktyką, słowa z emocjami, umysł z ciałem. Wspiera procesy transformacji osobistej, zawodowej oraz społecznej. Zajmuje się edukacją obywatelską, ekologiczną i antydyskryminacyjną. Inspiruje do inicjatyw oddolnych i sieciowania się. Pasjonują ją nowe trendy w psychoterapii i poradnictwie. Wzmacnia rozwój osobisty poprzez twórczość, pracę z ciałem, techniki ekspresyjne i praktyki łączące człowieka z naturą.

Ekspertka MEN z zakresu doradztwa zawodowego w ramach programu PO WER 2014-2020. Uczestniczka wielu projektów międzynarodowych dotyczących konstruktywistycznych metod pracy. Trenerka i superwizorka doradców zawodowych. Autorka raportów wdrożeniowych i redaktorka publikacji upowszechniających. Tworzy autorskie warsztaty rozwojowe i programy szkoleniowe. Jest zwolenniczką podejścia holistycznego.

Agata Włodarczyk-Bucharowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów i szkoleń grupowych. Specjalizuje się w pracy z grupami marginalizowanymi społecznie.  Absolwentka Wiedzy o teatrze oraz Studium socjoterapii i treningu interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła kurs Arteterapia – kultura przeciw wykluczeniu oraz szkolenie z zakresu Adventure Therapy. Mentorka w ponadnarodowym projekcie mobilności zawodowej oraz facylitatorka w projektach  z zakresu terapii poprzez przygodę. W swojej pracy łączy metody z pogranicza teatru, dramy, sztuk plastycznych i terapii opartej na kontakcie z naturą.

Barbara Górka

Specjalistka ds. aktywizacji osób ze specjalnymi potrzebami we wszystkich sektorach (doradca w procesach outplacementowych przedsiębiorstw, szkolny doradca zawodowy, poradnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej itd.). Na gruncie naukowym interesują ją głównie holistyczne podejście do klienta w odniesieniu do teorii konstruktywistycznych oraz procesy wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Autorka wielu publikacji m.in. „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach specjalnych” (KOWEZIU, 2015) i artykułów np. „Narzędzia wsparcia klienta w poradnictwie socjodynamicznym” (Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego nr 59 MRPiPS). Projektantka usług (service designer) z doświadczeniem w adaptacji zagranicznych narzędzi dla specjalistów z obszaru poradnictwa całożyciowego. Pracuje w oparciu o proces Design Thinking.

Marta Cygan

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Pedagogika, poradnictwo), Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (studia podyplomowe ,,Doradca – Trener – Konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe”) oraz Szkoły Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningów, warsztatów, szkoleń i zajęć dydaktycznych oraz indywidualnego i grupowego poradnictwa dla różnych grup klientów (m.in. uczniowie, studenci, osoby bezrobotne, seniorzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy różnych instytucji sektora publicznego i pozarządowego, osoby z niepełnosprawnościami, asystenci, trenerzy aktywności i trenerzy pracy). Specjalizuje się w poradnictwie edukacyjno-zawodowym oraz całożyciowym, doradztwie personalnym, edukacji dorosłych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza bezpośrednią pracą z klientem indywidualnym i grupowym, zajmuje się również tworzeniem i realizowaniem autorskich programów szkoleniowych, głównie w obszarze poradnictwa oraz rozwoju osobistego i zawodowego. W pracy zawodowej inspiruje się nurtem konstruktywistycznym oraz holistycznym podejściem do człowieka i rozumienia kariery jako procesu jego całożyciowego rozwoju.